Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

H ημερίδα για τις ορυκτές πρώτες ύλες, αποκαλύπτει την ολοένα και πιο σφιχτή σχέση της έρευνας με τη μονοπωλιακή δράση.

Στους επιχειρηματικούς ομίλους ο ορυκτός πλούτος*


«Προσκλητήριο» προς τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξόρυξης, μεταποίησης και εκμετάλλευσης ορυκτών υλών απηύθυνε υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Μανιάτης, από το βήμα πανεπιστημιακής ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον τίτλο «Ορυκτές Πρώτες Ύλες: Μέλλον, Ανάγκες, Ευκαιρίες», αναφέροντας ότι «το ΥΠΕΚΑ, με γνώμονα την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου ακολουθεί μια πολιτική που βασίζεται στην καταγραφή, αποκάλυψη και ανάδειξη του ορυκτού πλούτου και την ανάθεση της αξιοποίησής του με διαφανείς διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες» σε επιχειρηματικούς ομίλους.

Ο Γ. Μανιάτης ανέφερε ότι η τρέχουσα αξία των συνολικών μεταλλευτικών αποθεμάτων στο υπέδαφος της Ελλάδας εκτιμάται περί τα 30 δις ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. 

Ειδικότερα, είπε ότι η χώρα είναι πρώτη στην παραγωγή περλίτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο, καλύπτοντας το 32% της παγκόσμιας παραγωγής, πρώτη στην παραγωγή μπεντονίτη στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο καλύπτοντας το 7,5% της παγκόσμιας παραγωγής, τέταρτη στην παραγωγή μαγνησίτη στην Ευρώπη και ένατη στον κόσμο, τέταρτη στην παραγωγή μαρμάρων στην Ευρώπη και όγδοη στον κόσμο, πρώτη στην παραγωγή νικελίου στην Ευρώπη και δέκατη τρίτη στον κόσμο και έκτη στην παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα ανήκει στις 10 πρώτες χώρες του κόσμου με τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε ότι το 75% των πωλήσεων του εγχώριου εξορυκτικού κλάδου κατευθύνεται σε εξαγωγές, ενώ σήμερα απασχολεί περίπου 20.000 εργαζόμενους και πρόσθεσε ότι «οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να αποτελέσουν μια νέα πηγή πλούτου, νέα πηγή εσόδων και νέα πηγή θέσεων εργασίας». Προϊδεάζοντας ουσιαστικά για την επερχόμενη επέλαση των μονοπωλιακών ομίλων στην εκμετάλλευση του υπεδάφους της χώρας, που, παρά τα όσα ισχυρίζεται η συγκυβέρνηση, υπό τις σημερινές συνθήκες θα διεξαχθεί με ληστρικούς όρους και σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων του κλάδου.

Έρευνα υπέρ των μονοπωλίων

Για να δώσει έμφαση στην προώθηση πολιτικής εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου από τα μονοπώλια είπε: «Συμμετείχαμε και συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα διεθνή fora και ιδίως όλων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ορυκτές πρώτες ύλες. 

Αισιοδοξούμε και στοχεύουμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια κοινή συνεκτική πολιτική στον τομέα αυτό. Άλλωστε, οι ορυκτές πρώτες ύλες αποτελούν βασικό αντικείμενο και κυρίαρχο αναπτυξιακό στόχο της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία με ορίζοντα το 2020. 

Βασική επιλογή αλλά και πρόκληση είναι η Ευρώπη να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα και να διαχειρισθεί με βιώσιμο τρόπο τις πρώτες ύλες που διαθέτει στο σύνολο της παραγωγικής λειτουργίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συμβάλει η πρωτοβουλία της Σύμπραξης για την Καινοτομία: Μη ενεργειακές πρώτες ύλες για μια σύγχρονη κοινωνία».

Η συνδιοργάνωση της ημερίδας για τις ορυκτές πρώτες ύλες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ και το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τις ορυκτές πρώτες ύλες, αποκαλύπτει την ολοένα και πιο σφιχτή σχέση της έρευνας με τη μονοπωλιακή δράση.

 

1 σχόλιο: