Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Κομισιόν: Απαρέγκλιτη εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

ΟΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΕ 
 

Τις «ειδικές ανά χώρα συστάσεις» στην ΕΕ για το έτος 2014 ενέκρινε χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου», της διαδικασίας των ενισχυμένων μέτρων ελέγχου και δημοσιονομικής εποπτείας που ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα κράτη - μέλη, είτε αυτά υπάγονται σε μνημόνια και μηχανισμούς στήριξης είτε όχι.

«Άνιση και εύθραυστη» προβλέπεται η «ανάπτυξη» για τη διετία 2014 - 2015, επισημαίνεται στη σχετική έκθεση, σύμφωνα με την οποία «μακροπρόθεσμα, οι αναπτυξιακές δυνατότητες της ΕΕ εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλές: Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και η δύσκολη κοινωνική κατάσταση θα βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς και θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου καλυφθεί το μεγάλο επενδυτικό κενό».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Κομισιόν Μ. Μπαρόζο δήλωσε πως η «βασική πρόκληση για την ΕΕ να συνεχίσουμε τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων καθώς υποχωρεί η κρίση», καλώντας τις κυβερνήσεις και το πολιτικό προσωπικό να «αναλάβουν τον αρμόζοντα ηγετικό ρόλο, να δείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις, ακόμη και αν δεν είναι δημοφιλείς». 

Όπως επεξήγησε, μόνο έτσι, δηλαδή με την αμείωτης έντασης συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, θα επιτευχθεί η «ισχυρότερη ανάκαμψη».

Σύμφωνα με την έκθεση:
 
- Η «πρόκληση για τα δημόσια οικονομικά είναι η διαχείριση του κόστους γήρανσης του πληθυσμού» και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη. 
 
- Η «ανάκαμψη έχει επανέλθει». Για το 2014 μόνο η Κύπρος και η Κροατία αναμένεται να αντιμετωπίσουν συρρίκνωση του ΑΕΠ. Από το 2015 εκτιμάται ότι όλες οι οικονομίες θα παρουσιάσουν ρυθμούς ανόδου. 
 
- «Η οικονομική ανάκαμψη εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και ανομοιόμορφα κατανεμημένη, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των οικονομιών πρέπει να συνεχιστούν».
 
- Τα δημοσιονομικά ελλείμματα εμφανίζονται σε καθοδική τροχιά, γεγονός που έχει να κάνει με την αντιλαϊκή πολιτική διεξόδου από την κρίση σε όφελος των μονοπωλίων. Η Κομισιόν προτείνει την έξοδο 6 κρατών από τη «διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος» (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Σλοβακία, Ολλανδία). Σε διαδικασία «υπερβολικού ελλείμματος» παραμένουν 11 από τα κράτη της ΕΕ.
 
- Σε ό,τι αφορά την «αγορά εργασίας», επιβράβευση της αντιλαϊκής πολιτικής δόθηκε σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία. 
 
- Τα υψηλά ποσοστά της επίσημης ανεργίας, απαιτούν «συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές απασχόλησης», δηλαδή την παραπέρα κατεδάφιση των εργατικών δικαιωμάτων.
 
- Η τραπεζική χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη σε μια σειρά από χώρες (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο κ.ά.). 
 
- Ορισμένες από τις συστάσεις αφορούν στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων στους κλάδους των υπηρεσιών, υποδομών, ενέργειας, μεταφορών, έρευνας και ανάπτυξης. 
 
- Το κρατικό χρέος πρέπει να τεθεί σε καθοδική τροχιά, με έμφαση στα κράτη που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ (Βέλγιο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία).
 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ιταλία, ο Επίτροπος Οικονομίας, Όλι Ρεν, αναγνώρισε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Απαραίτητη, τονίζεται, είναι η αυστηρή εκτέλεση του προϋπολογισμού, με εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη εγκριθεί ή και επιπρόσθετων μέτρων, εφόσον κριθούν αναγκαία.
 
Τέλος, για τη Γαλλία η Επιτροπή εκφράζει επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα καταφέρει να επιτύχει το στόχο για μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ το 2015 και επισημαίνει ότι εγκρίνει «εν μέρει» το δημοσιονομικό της πρόγραμμα.

Για την Ελλάδα

Για τα κράτη που υπάγονται σε «μηχανισμούς στήριξης» (Ελλάδα, Κύπρος) και τους αντίστοιχους μηχανισμούς εποπτείας, δεν προβλέπονται εξειδικευμένες συστάσεις, στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου».

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έκθεση της Κομισιόν δίνει έμφαση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσαρμογής, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενη επιβράδυνση μπορεί να επηρεάσει την εμπιστοσύνη των «επενδυτών». Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στην Τουρκία και την Ουκρανία.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου