Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

«Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται»

Η ΕΕ ομολογεί πως πλέον «για ένα 
κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά»

Ολοένα και περισσότεροι φτωχοί στην ΕΕ δεν προέρχονται από τις τάξεις των ανέργων, των συνταξιούχων ή άλλων ομάδων χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά αντίθετα, βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας παρότι έχουν δουλειά! 

Η παραπάνω διαπίστωση ανήκει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στην ετήσια επισκόπησή της για τις εξελίξεις στην απασχόληση και τις κοινωνικές προκλήσεις, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, υποστηρίζει ότι για να καταπολεμηθεί η φτώχεια, δεν αρκεί η σταδιακή μείωση της ανεργίας, αλλά χρειάζεται η δημιουργία «ποιοτικών θέσεων εργασίας».

Προτείνει μοίρασμα της φτώχειας και ανακύκλωση της ανεργίας

Βέβαια, τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούνται στη γνωστή κατεύθυνση της ανακύκλωσης της φτώχειας και της ενίσχυσης του κεφαλαίου. Για παράδειγμα, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία ενός «αποτελεσματικού» συστήματος κοινωνικών παροχών τόσο για την επάνοδο των ανέργων στην απασχόληση όσο και για την άμβλυνση των χρόνιων ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τα επιδόματα ανεργίας και τις κοινωνικές παροχές, η επισκόπηση της Επιτροπής επισημαίνει πως χρειάζονται «καλά σχεδιασμένα συστήματα κοινωνικών παροχών» (π.χ. αυτά που μειώνουν το επίπεδο των παροχών με την πάροδο του χρόνου), που συνοδεύονται από τις κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως είναι η υποχρέωση αναζήτησης εργασίας. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα εν λόγω συστήματα τείνουν να υποστηρίζουν καλύτερα την αντιστοίχιση δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, την ανάληψη θέσεων εργασίας υψηλότερης ποιότητας, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν τα άτομα να εξέλθουν από τη φτώχεια.

Με το ευρώ ...φτωχότεροι

Η ίδια επισκόπηση υπογραμμίζει ότι από τα πρώτα κιόλας έτη ζωής του ευρώ άρχισαν να εμφανίζονται αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, κυρίως λόγω της ανισόρροπης ανάπτυξης σε ορισμένα κράτη-μέλη, με βάση το συσσωρευόμενο χρέος, το οποίο υποδαύλισαν τα χαμηλά επιτόκια και οι μαζικές εισροές κεφαλαίων και το οποίο συνοδεύτηκε συχνά από απογοητευτικές εξελίξεις ως προς την παραγωγικότητα και από προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης δεν διέθεταν πλέον την επιλογή της νομισματικής υποτίμησης και προσπάθησαν να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ως προς το κόστος με τη συγκράτηση μισθών και τιμών. Η πολιτική αυτή, ωστόσο, έχει τους περιορισμούς της και τις επιπτώσεις της, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της ανεργίας και την κοινωνική ένδεια.  

Από το 902.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου