Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

"...κανένας μόνος του" Οι πολιτικοί εκπρόσωποι της αστικής τάξης και οι κάθε λογής απολογητές  της, προκειμένου να συντηρήσουν το ιστορικά παροδικό εκμεταλλευτικό τους σύστημα, μεταχειρίζονται μια "ποικιλία" επιχειρημάτων, που σαν παραμορφωτικοί φακοί, διαθλώντας τον δρόμο της ομαλής κοινωνικής διεξόδου των εργαζομένων από την καπιταλιστική κόλαση, δημιουργούν τις γνωστές ψευδαισθήσεις στο λαό, αποκρύπτοντας έτσι  την αναπόφευκτη  οικονομική πορεία του εμπορευματικού τρόπου παραγωγής  προς τον αφανισμό του. 

Αυτό που συνήθως λένε, μαζί με την πανάκεια της "επιχειρηματικότητας" και "ανταγωνιστικότητας" που διαρκώς αναμασούν και προβάλουν,  το "ατράνταχτο" πολιτικό επιχείρημά τους  είναι, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, εκτός από αυτόν της καπιταλιστικής ανάπτυξης μέσα στην αγκαλιά της ΕΕ, και ότι απόδειξη γι αυτό, είναι ότι δεν έχει κατατεθεί  άλλη βιώσιμη πολιτική πρόταση. Το γνωστό δηλαδή αστικό παραμύθι. Βέβαια,  μια "αλήθεια" στο παραμύθι  τους υπάρχει, αλλά  μόνο για τους ίδιους και τα συμφέροντά τους.

Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση. Ψέματα. Η γνωστή προσφιλής  πρακτική των προπαγανδιστών της πλουτοκρατίας.  Ενώ γνωρίζουν ότι το ΚΚΕ από καιρό  έχει καταθέσει,  την κεντρική πολιτική πρόταση του για την λαϊκή εξουσία,* επιμένουν στον αφορισμό τους,  "δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση".
Και αυτό γιατί; Γιατί  το ΚΚΕ έχει πρόταση λαϊκής εξουσίας και διακυβέρνησης που βασίζεται στην αρχή: Ο πλούτος να γίνει ιδιοκτησία, περιουσία αυτών που τον παράγουν, να γίνει βάση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Αυτή η πρόταση δεν "αρέσει" στα μονοπώλια.  Την διαγράφουν.  Άρα δεν υπάρχει.

Όπως η πρόταση  νόμου που  κατέθεσε τον περασμένο Ιούλιο, για την «Κατάργηση των μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρμοστικών τους νόμων - καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονίων» ** και  συζητήθηκε (Τετάρτη, 31/10) στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. 
Και αυτή η πρόταση δεν "αρέσει" στα μονοπώλια.  Δεν μπαίνει σε ψηφοφορία.*** Δεν υπάρχει, για την τάξη των εκμεταλλευτών. 

Όμως, τα γεγονότα είναι πεισματάρικα πράγματα, και θες δε θες, είσαι υποχρεωμένος να τα υπολογίζεις

Δεν υπάρχει ζήτημα,  θέμα, ή πτυχή λαϊκού  προβλήματος  που έχει δημιουργήσει η καπιταλιστική κρίση, και να μην έχει το ΚΚΕ διαμορφωμένες θέσεις και αιτήματα αντιμετώπισής τους. Όπως για παράδειγμα η, δραματικά επίκαιρη, συγκεκριμένη πρόταση νόμου που έχει διατυπώσει και καταθέσει στη Βουλή, από τον περασμένο Απρίλιο,  "για ρυθμίσεις πραγματικής στήριξης και ανακούφισης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών", όπου προβλέπονταν τα εξής: 
 
Τα μέτρα αφορούν οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της πρότασης νόμου.
  • Ως οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζονται οι οφειλές από κάθε μορφής δάνειο, καθώς και οι οφειλές από πιστωτικές κάρτες.
  • Από την οφειλή των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διαγράφεται το σύνολο των κάθε μορφής τόκων.
  • Από το συνολικό ποσό των οφειλών των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως διαμορφώνονται μετά τη διαγραφή των τόκων, διαγράφεται κάθε ποσό που αντιστοιχεί σε τυχόν πραγματοποιηθέντα ανατοκισμό και κεφαλαιοποίηση κάθε μορφής τόκων.
  • Από τις οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, διαγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για τις πιστωτικές κάρτες.
  • Οι οφειλές των λαϊκών νοικοκυριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που απομένουν μετά τις παραπάνω διαγραφές, παύουν να γεννούν τόκους για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση.
  • Αναστέλλεται η πληρωμή, για όσο διάστημα διαρκεί η οικονομική κρίση, των οφειλών, εφόσον αυτές αφορούν ανέργους.
  • Οι οφειλές των ΕΒΕ προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την εφαρμογή όλων των παραπάνω διαγραφών, μειώνονται σε ποσοστό 30% εάν διατηρούν την επιχείρησή τους και κατά 50% εάν την έχουν κλείσει και είναι άνεργοι και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Αντίστοιχα, οι οφειλές των φτωχών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων προς τα πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αφορούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, μειώνονται σε ποσοστό 30% και για ύψος δανείων μέχρι 300.000 ευρώ.
  • Με ευθύνη του κράτους διασφαλίζεται η παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα άτοκων καλλιεργητικών δανείων σε μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για να ανταποκριθούν στην αγορά καλλιεργητικών εφοδίων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.
  • Από την έναρξη ισχύος της πρότασης νόμου, παύει αυτοδίκαια οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλο αναγκαστικό μέτρο εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων σε βάρος των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροτοκτηνοτρόφων και των ψαράδων, για οφειλές που το ύψος τους έχει υπολογιστεί, είτε συμβατικά είτε άλλως πώς, με τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις της πρότασης νόμου.
Ανωτέρα πάσης αρετής η διάκρισης, που έλεγαν οι πρόγονοί μας. Από τη μια, η πρόταση του ΚΚΕ που δεν "αρέσει" στη τραπεζοκρατία,  και από την άλλη, η πρόταση των προπαγανδιστών  της: «είναι πολύ σημαντική η κίνηση των τραπεζών για ρυθμίσεις που δίνουν βαθιά ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες (...) θετικό το τετραετές πάγωμα στην αποπληρωμή των δανείων των ανέργων (...) Βεβαίως, είναι φανερό ότι η θέσπιση ετήσιου εισοδηματικού ορίου 25.000 αποκλείει αρκετούς δανειολήπτες (...) μια καλή αρχή προκειμένου να περιοριστούν τα κόκκινα δάνεια» (από τα ΝΕΑ).

Είναι πεντακάθαρο. Η μία πρόταση αφορά στην πραγματική ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών και κατατέθηκε από το ΚΚΕ. Η άλλη πρόταση αφορά στην προστασία των τραπεζών και κατατέθηκε από την συγκυβέρνηση.

Στο χέρι των λαϊκών στρωμάτων είναι να επιβάλουν τη λύση που τους συμφέρει, ή, να βάλουν πιο σφιχτά τη θηλιά στο λαιμό τους.


Λύση για το λαό είναι μόνο τα μέτρα που πράγματι ανακουφίζουν, αλλά για να επιβληθούν χρειάζεται οργανωμένη πάλη. ****

Ο χειρότερος σύμβουλος σήμερα είναι ο φόβος.  Το συμφέρον  των  σφετεριστών του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου, είναι να βρίσκουν τους ανθρώπους μόνους, ανοργάνωτους, για να τους πατάνε κάτω. Είναι κι αυτός ένας λόγος, για το ότι  φτάσαμε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό που τρέμουν είναι η λαϊκή συσπείρωση και οργάνωση. Αν αυτό, δεν γίνει από το λαό κατανοητό σήμερα, τότε πότε θα γίνει; 

Ο "έντεχνα" καλλιεργούμενος φόβος από τα καπιταλιστικά επιτελεία, που κλείνει τον καθένα στο "καβούκι" του, παραμορφώνει τη  πολιτική πραγματικότητα,  και μας στερεί την δυνατότητα συνειδητοποίησης της πολιτικής διεξόδου, δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά αυτό που απαιτείται να κάνουμε.  Δηλαδή, τον οργανωμένο  αγώνα με ταξικό προσανατολισμό, τη μόνη εγγύηση για την ομαλή και θετική προς τα λαϊκά συμφέροντα, έκβαση αυτού του αγώνα.   

Γιαυτό κανένας μόνος του...

*       "Η καπιταλιστική κρίση και η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ"  ΕΔΩ
**     Η Πρόταση Νόμου του ΚΚΕ για κατάργηση των μνημονίων ΕΔΩ
***    Απαράδεκτη η άρνηση να τεθεί σε ψηφοφορία  ΕΔΩ
****  "Δια του Τύπου"  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου