Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Βγήκαμε στις αγορές, πρωτογενές πλεόνασμα, ανταγωνιστικότητα, υγιής επιχειρηματικότητα και...

 ...ψωμί μη λείψει σπίτι μας και φούρνος  μη καπνίσει
  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Απαλλοτριώσεις και φοροαπαλλαγές...*

Μετά την επιβολή δυσβάστακτων για τα λαϊκά νοικοκυριά φόρων επί της ακίνητης περιουσίας, η κυβέρνηση προχωρά ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της ολικής «απαλλοτρίωσης» των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Έτσι, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή, δίνεται η «δυνατότητα» σε όσους δεν δύνανται να καταβάλλουν φόρους κληρονομιάς για ακίνητο που κληρονόμησαν, να παραδίδουν την πλήρη κυριότητα του ακινήτου που κληρονόμησαν ή άλλου ακινήτου στο κράτος. 

 Στην τροπολογία αναφέρεται ρητά ότι ο οφειλέτης δεν πρόκειται να λαμβάνει από το κράτος οποιαδήποτε διαφορά επί της αξίας του ακινήτου που προσφέρει στο Δημόσιο και του φόρου κληρονομιάς που οφείλει.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως: «Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιταίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος.  

Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομίας που οφείλεται».

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, μέσω άλλης τροπολογίας του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε την ίδια μέρα, απαλλάσσει βιομήχανους από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και το φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά μεταλλουργικές δραστηριότητες.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά στην παράγραφο 6 της σχετικής τροπολογίας, το προτεινόμενο μέτρο εφαρμόζεται ήδη από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας, καθώς και των εξαγωγών».

*Από τη στήλη  "ΚΕΝΗ"  του Ριζοσπάστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου