Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

«Καλούμε την εργατική τάξη... στην πάλη για την ειρήνη, για την υπεράσπιση των εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών...».

Βαθαίνει ο φιλοπόλεμος χαρακτήρας 
της ΕΕ για τα κέρδη των μονοπωλίων*
 

«ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» 
Ψήφισμα για τη Σύνοδο Κορυφής για την 
Κοινή Πολιτική Αμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ.
 
Σε ψήφισμά της για τη Σύνοδο Κορυφής για την Κοινή Πολιτική Αμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ η «Κομμουνιστική Πρωτοβουλία» υπογραμμίζει:
«Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στις 19 Δεκέμβρη βαθαίνει τις φιλοπόλεμες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αυξάνει τις στρατιωτικές, παρασιτικές δαπάνες.

Τα κόμματα που συμμετέχουν στην "Πρωτοβουλία Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων της Ευρώπης, για τη μελέτη, την επεξεργασία ευρωπαϊκών θεμάτων και το συντονισμό της δράσης τους" θεωρούν ότι οι αποφάσεις που υιοθετούνται στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής (19/12/2013) επιβεβαιώνουν τον ιμπεριαλιστικό και μιλιταριστικό χαρακτήρα της ΕΕ και προωθούν την ενίσχυση των επιθετικών στρατιωτικών ικανοτήτων της ΕΕ και των κρατών - μελών της, για στρατιωτικές επεμβάσεις.

Σε μια παγκόσμια κατάσταση που εντείνεται η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα ενάντια στην εργατική τάξη, στους λαούς, σε μια παγκόσμια κατάσταση που οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικούς πόλους και δυνάμεις, σε συνθήκες που αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ένταση της εργατικής - λαϊκής πάλης, οι αποφάσεις που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο προωθούν και ενισχύουν την πολιτική και στρατιωτική επέμβαση της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ως μια όλο και περισσότερο αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία όρων ενίσχυσης της εξαγωγής κεφαλαίων και ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών για την κερδοφορία των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. 

 

Αυτά τα μέτρα συμφωνήθηκαν εξαιτίας της μεγάλης ανάγκης στήριξης του ευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης.

Σε μια περίοδο που η εργατική τάξη και οι λαοί της Ευρώπης υποφέρουν από τις δραματικές συνέπειες των αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών για να αυξηθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος προωθεί την αύξηση των δαπανών στην "Ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία" με κριτήριο τις ανάγκες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, την αύξηση κρατικής χρηματοδότησης προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων της βιομηχανίας εξοπλισμών και τη μείωση πόρων για τις εργατικές - λαϊκές ανάγκες.

Ενώ η ΕΕ προσπαθεί να γίνει όλο και περισσότερο μια αυτόνομη στρατιωτική δύναμη, παράλληλα δρα σε συμμαχία και συντονισμό με το ΝΑΤΟ, εκφράζοντας τα γενικότερα στρατηγικά συμφέροντα του ιμπεριαλισμού. Παράλληλα οξύνεται ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός που επιδιώκει τον έλεγχο ευρύτερων περιοχών γεωπολιτικής σημασίας και την ικανότητα στρατιωτικής δράσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι αποφάσεις που υιοθετήθηκαν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Σύνοδο εκφράζουν τη δικτατορία του κεφαλαίου, που εγκυμονεί βαριές συνέπειες για τους λαούς, σε όλο τον κόσμο, που θα υποφέρουν από την κλιμάκωση της επιθετικότητας της ΕΕ. 

Την ίδια ώρα, η ίδια η εργατική τάξη και οι λαοί της Ευρώπης θα αποτελέσουν άμεσα θύματα αυτών των μέτρων, που συνδέουν την εξωτερική ασφάλεια με την αποκαλούμενη "εσωτερική ασφάλεια" ενάντια στον "εχθρό λαό". 

Σε συμμόρφωση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι αυξανόμενες στρατιωτικές ικανότητες των δομών της ΕΕ και των κρατών - μελών θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο και την καταστολή της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων σε μια περίοδο που η καπιταλιστική κρίση οδηγεί στις αυξανόμενες κινητοποιήσεις των εργαζομένων και των λαών.

Παράλληλα, οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη Σύνοδο επιδιώκουν την ιδεολογική χειραγώγηση των λαών της Ευρώπης. 

Αυτή επεκτείνεται προκειμένου να επηρεάσει το εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολικά προγράμματα για να προβάλλονται οι βασικές γραμμές αυτών των μιλιταριστικών πολιτικών, η στρατηγική του κεφαλαίου. Με συγκεκριμένους όρους, επιδιώκεται να μπολιάζεται η νέα γενιά με τους στόχους της αστικής τάξης, να αποδέχεται την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα.

Συνεπώς, απορρίπτουμε τις αποφάσεις που υιοθετήθηκαν σε αυτή τη Σύνοδο και καταγγέλλουμε κι αυτή την Ευρωπαϊκή Σύνοδο που βαθαίνει το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας ιμπεριαλιστικής διακρατικής συμμαχίας που χρησιμοποιεί κάθε καταπιεστικό και φιλοπόλεμο τρόπο για να διατηρήσει την κερδοφορία των μονοπωλίων, σε έναν κόσμο στον οποίο όλο και περισσότερο εκδηλώνονται ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις.

Καλούμε την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα να αναπτύξουν την πάλη τους ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα και να κάνουν αποφασιστικά βήματα μπροστά, στην πάλη για την ειρήνη, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Χρειάζεται σήμερα να δυναμώσει η πάλη για την υπεράσπιση του δικαιώματος κάθε λαού να επιλέγει κυρίαρχα το δρόμο ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποδέσμευσης από τις πολυεπίπεδες εξαρτήσεις από ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και της σοσιαλιστικής επιλογής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν η παγκόσμια ειρήνη, ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των λαών, με την καθιέρωση σχέσεων ανάμεσα σε χώρες με βάση το αμοιβαίο όφελος και συνεργασία».

Από τη στήλη "ΠΟΛΙΤΙΚΗ" του Ριζοσπάστη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου