Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

ME TON ΣΚΑΙ ΜΠΓΟΣΤΑΗ

Ο κερδοσκόπος είναι εδώ
-->
Σε εκδήλωση που οργάνωσε το Οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας (Περιφ. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης) την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2002 στο Ηράκλειο Κρήτης, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Ν. Αναλυτής έκλεισε την ομιλία του συμπεραίνοντας ότι «Οι επιχειρήσεις χρειάζονται νέα μέσα και κατάλληλα εργαλεία για να μετρήσουν όλες τις πλευρές της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας τους, ενώ σε ένα συνεχώς εντονότερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις, που θα μπορέσουν να αντιληφθούν έγκαιρα τον σύνθετο ρόλο τους και θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά ικανοποιώντας τις προσδοκίες όχι μόνο των άμεσα αλλά και των έμμεσα επηρεαζόμενων από την επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή των εργαζομένων, των πελατών, της τοπικής κοινωνίας και φυσικά των μετόχων τους, θα κερδίσουν το μέλλον» (Δελτίο ΣΕΒ, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2002, τεύχος 605, σελ. 14) (Συμπεράσματα όπου διακρίνεται η αναπόδραστη κυκλική περιοδικότητα κρίσης του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος.)
Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, ανέλυσε τη διάσταση του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων διακρίνοντας τρεις βασικούς άξονες, που λειτουργούν, όπως είπε, μεταξύ τους συμπληρωματικά και που επηρεάζουν όπως φαίνεται καθοριστικά και την έννοια της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Να σημειώσουμε ότι, όσα αναφέρονται στο δελτίο του ΣΕΒ (Νο 605), κυρίως απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου
μέσω προτάσεων, προς την τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σήμερα σχεδόν είναι η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα. Πάμε πάρα κάτω.
«Ο πρώτος άξονας λοιπόν για τους βιομηχάνους, είναι το «εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι και η σχέση τους με την επιχείρηση. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα και τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω της παραγωγικότητας, της γνώσης του, της καθημερινής λειτουργίας του και χρήσεως του εξοπλισμού της επιχείρησης.(Εννοεί την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Η ανακάλυψη ξανά της Αμερικής)...Επιπρόσθετα, αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, η επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει αφενός την προσέλκυση και απασχόληση των ικανότερων και αφετέρου τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων...» (Εδώ εννοεί την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων στην ακόμα βαθύτερη εκμετάλλευσή τους.)
«Ο δεύτερος άξονας, που συνθέτει την έννοια του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων, είναι η συμμετοχή και συνεισφορά τους στην κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη μας, καταρχήν, ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στο να δημιουργεί κέρδος από την παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών, Απευθύνεται στα μέλη του κοινωνικού συνόλου με την ιδιότητα τους ως πελάτες - καταναλωτές....Η επιχείρηση αντλεί ανθρώπινους πόρους για να στελεχωθεί από την τοπική κοινωνία, αξιοποιεί τους φυσικούς πόρους από το περιβάλλον γύρω της ως πρώτες ύλες και συμμετέχει στη συνολική προοπτική ανάπτυξης της κάθε περιοχής....».
«Η επιρροή μιας επιχείρησης στο φυσικό περιβάλλον και μέσω αυτής στις μελλοντικές γενιές, είναι ο τρίτος άξονας της έκφρασης του κοινωνικού ρόλου της επιχείρησης...Η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική ευημερία ειναι άξονες αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι..Η συνάρτηση, ο συντονισμός και η συνέργεια των τριών αξόνων, αποτελούν τις βασικές εκφράσεις του κοινωνικού προσώπου της επιχείρησης με την έννοια της ανταγωνιστικότητας....» (Δελτίο ΣΕΒ, Νο 605, σελ. 14 – 15). Δηλ., το γνωστό “φιλάνθρωπο” πρόσωπο της πλουτοκρατίας. Έχει κανείς μέχρι εδώ καμιά αντίρρηση ή καμιά απορία;
Συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου